ප‍්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිංහලේ මනු රාජ වංශය මෙය පුරාණ දඹදිව පැවති රාජ වංශයක් බවට ඇතැම්හු මත පළ කරති. එහෙත් හෙළ හවුළ පවසන්නේ මෙය ලක්දිව පැවති මුල්ම රාජ වංශය